Ampliat el termini de pagament de les taxes fins al 2 de juliol

L’Ajuntament comunica que, una vegada resoltes les incidències produïdes, la Diputació ampliarà fins al 2 de juliol de 2018 el primer període de pagament dels rebuts de la taxa de recollida de fem, impost sobre vehicles de tracció mecànica i guals.

En pròximes dates, des de Diputació remetran un document d’ingrés dels rebuts no domiciliats als contribuents que no hagen efectuat el pagament dels tributs relacionats en l’anunci de cobrança indicat.

Els rebuts domiciliats es carregaran als contribuents el 2 de maig pròxim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.