Urbanisme

L’Ajuntament de Canals inicia el canvi de lluminàries davant el mal resultat de les bombetes led

L’Ajuntament de Canals  inicia el canvi de lluminàries davant el mal resultat de les bombetes led

La regidora de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Canals, Mai Castells, ha informat que s’estan canviant les bombetes led instal·lades en el municipi donat el baix rendiment lumínic que estan donant i davant les queixes veïnals per la manca de llum a algunes zones. “Hem iniciat el canvi de les lluminàries davant les deficiències presentades […]

Actuacions brigada obres i serveis, passarel.la al parc Gorg l’Omet i altres

Actuacions brigada obres i serveis, passarel.la al parc Gorg l’Omet i altres

La regidora de Serveis Municipals a l’Ajuntament de Canals, Mai Castells, ha informat de les recents actuacions portades a terme per la brigada d’obres i serveis en diferents carrers i instal•lacions municipals de la localitat. En primer lloc, la brigada hi ha instal•lat una nova font al col•legi Vicente Rius. En aquest sentit, s’ha anul•lat […]

Canals aprova el compte de liquidació de la Zona d’Horts

Canals aprova el compte de liquidació de la Zona d’Horts

L’Ajuntament de Canals, mitjançant una resolució, ha aprovat inicialment el compte de liquidació definitiva de l’expedient de reparcel.lació de la Zona d’Horts, demandat de fa molts anys pels veïns afectats. Segons memòria redactada a l’efecte, una vegada publicat i notificat als interessats, es procedirà a la devolució dels següents conceptes; per una banda la quantitat […]

S’estudia la viabilitat de un projecte per al camí Canals-Aiacor

S’estudia la viabilitat de un projecte per al camí Canals-Aiacor

Regidors de l’Ajuntament de Canals, acompanyats per l’Arquitecte Municipal, es van reunir dimecres passat a València amb el diputat de Carreteres i Infraestructures, Pablo Seguí. A la reunió, la representació canalina va aportar una còpia de l’esborrany que el departament municipal ha elaborat per a defensar el projecte d’un nou carrer i trobar una solució […]

Millores al Mercat Municipal de Canals

Millores al Mercat Municipal de Canals

La regidora de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Canals, Mai Castells, ha confirmat algunes de les actuacions que es duran a terme a les instal•lacions del Mercat Municipal per adequar no sols els accessos al mateix, canviant dues portes d’entrada a l’edifici, sinó també millorant l’interior amb el canvi de l’aparell d’aire condicionat que presentava […]

Actuacions brigada obres i serveis

Actuacions brigada obres i serveis

La regidora de Serveis Municipals a l’Ajuntament de Canals, Mai Castells, ha informat de les recents actuacions portades a terme per la brigada d’obres i serveis en diferents carrers i instal•lacions municipals de la localitat. En primer lloc, s’hi ha fet un canvi de registre al carrer Esperança. S’hi ha substituït l’antic de formigó que […]

ANUNCI Per la mercantil “Industrias Peleteras, S.A.” (INPELSA)

ANUNCI Per la mercantil “Industrias Peleteras, S.A.” (INPELSA)

Anunci de l’Ajuntament de Canals sobre consulta del Pla de Participació Pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística ANUNCI Per la mercantil “Industrias Peleteras, S.A.” (INPELSA) es procedeix a sotmetre a informació pública el Pla de Participació Pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística referent a la Declaració d’Interès Comunitari, per a legalització d’ampliació d’activitat de “Fabricació de Pells”, […]

La brigada d’Obres i Serveis actua diferents parts de Canals

La brigada d’Obres i Serveis actua diferents parts de Canals

La regidora de Serveis Municipals, Mai Castells, ha informat de les recents actuacions portades a terme per la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Canals en diferents carrers de la localitat i que milloraran la seguretat en la via publica: En primer lloc, al carrer Comandant German Cerdà amb la confluència amb l’avinguda Vicent […]