Els carrers Sant Cristòfol i Betlem seran remodelats completament

Al passat ple de l’Ajuntament de Canals, celebrat el 28 de setembre, es va aprovar per unanimitat la delegació en alcaldia de l’execució d’una renovació completa de l’enllumenat, el clavegueram, les voreres, el paviment i l’aigua potable en els carrers Sant Cristòfol i Betlem.

Les obres a realitzar inclouen la pavimentació de la via amb formigó armat, la connexió als pous de la nova xarxa i la instal•lació de canonades de proveïment de PVCO entre altres. Per a dur a terme aquesta intervenció es comptarà amb un pressupost de 60.718€, provinent dels remanents del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) del 2016, que constava de 192.605€.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.