L’Alcúdia de Crespins aprova en ple el Pla Econòmic Financer per a l’exercici 18/19

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins va aprovar en l’última sessió plenària del 27 de juliol de 2018 l’engegada del Pla Econòmic Financer (PEF) per a l’exercici econòmic 2018/2019. El pla, que va comptar amb els vots a favor del PSPV-PSOE i de Compromís i amb l’abstenció del PP, ha sigut elaborat com a conseqüència de l’incompliment de l’objectiu de regla de despesa en la liquidació pressupostària de l’exercici 2017 segons l’article 21 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). Açò és, el consistori municipal no podia excedir els 2.6522.255,52 milions d’euros fixats per l’exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, però l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha superat aquesta quantitat en 220.202,65 euros.

Segons el PEF, l’incompliment de la regla de despesa, que el seu muntant és el citat anteriorment, ha vingut motivat pel reconeixement durant l’exercici de determinades obligacions, finançades amb recursos ordinaris de l’Entitat local, per quanties superiors a les de l’exercici precedent, sent les més destacables la reparació i manteniment d’infraestructures i carrers; manteniment d’enllumenat públic; neteja de parcs i jardins; pagament del cànon d’abocaments a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la recollida de residus i envasos lleugers, entre d’altres.

Tal com arreplega el PEF, el consistori municipal compta amb una estructura pressupostària equilibrada de la qual es desprenen resultats favorables en les seues magnituds bàsiques: romanent de Tresoreria, resultat pressupostari i estalvi. D’altra banda, l’incompliment de la regla de despesa ha vingut motivat, també, pel reconeixement de despeses concretes que es van executar en l’exercici 2017 i que no tenen repercussió ni continuïtat en exercicis posteriors. Per açò, no procedeix l’adopció de mesures pressupostàries per a assegurar el compliment d’aquesta norma fiscal en exercicis futurs.

El regidor d’Hisenda, Roberto Granero, ha manifestat que malgrat tenir resultats favorables en les magnituds més rellevants de la liquidació del passat exercici com l’obtenció de superàvit i romanent de tresoreria positius així com un bon resultat pressupostari i major nombre d’ingressos, “la despesa ha superat en un 8% les despeses permeses pel Ministeri d’Hisenda. per la qual cosa l’Ajuntament ha realitzat un PEF amb mesures totalment assumibles per als pressupostos futurs”.

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.