Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Día: 7 de octubre de 2008

Funcions de la Policia Local

Policia Local

Les funcions de la Policia Local, segons l’art. 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, són:

– Protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

– Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que establix les normes de circulació.