23 joves es beneficiaran aquest estiu a Xàtiva del Programa «La Dipu et beca»

BASES DIPU ET BECA_ESTUDIANTS_2018

MODEL I_INSCRIPCIÓ_DIPU ET BECA_ESTUDIANTS_2018

AUTOBAREMACIÓ_DIPU ET BECA_ESTUDIANTS_2018

ANNEX I_TITULACIONS_DIPU ET BECA_ESTUDIANTS_2018

El termini de presentació serà des de l’1 fins l’11 de juny

L’objectiu és la formació dels estudiants en l’àmbit local, aplicant els coneixements adquirits al curs acadèmic

Xàtiva, 31 de maig de 2018.- 23 joves es podran beneficiar aquest estiu a l’Ajuntament de Xàtiva del Programa Formatiu «La Dipu Et Beca», en el marc del programa Pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València 2018. L’objectiu d’aquestes ajudes és la formació dels estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’1 fins l’11 de juny de 2018, ambdós inclosos. Les bases estaran disponibles a la pàgina web municipal (www.xativa.es) i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva (http://xativa.sedelectronica.es). La inscripció podrà fer-se únicament de manera telemàtica i la documentació a aportar s’haurà d’adjuntar a través de la seu electrònica: fotocòpia del DNI, còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits, i declaracions responsables. També s’haurà d’aportar en alguns dels casos la fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’exercici 2016 i el certificat de minusvalidesa, si pertoca.

D’altra banda, els sol·licitants hauran de realitzar una autobaremació dels mèrits, que posteriorment comprovarà el tribunal. Les puntuacions seran de 2 punts per als empadronats a Xàtiva, fins a 1,5 punts per l’expedient acadèmic, fins a 1 punt pels coneixements del valencià, fins a 0,5 punts per formació complementària, fins a 3 punts per la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, 1,5 punts per no haver sigut abans destinatari en el mateix programa de beques i fins a 0,5% per altres mèrits. En cas d’empat, es valorarà preferentment els casos en que el sol·licitant acredite la seua situació de discapacitat i no haver gaudit prèviament d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

En concret, hi haurà una beca per a Secretaria, una per a Modernització i Desenvolupament Local, una per a Recursos Humans, una per a Dona, una per a Participació Ciutadana, una per a Protocol i Fira, una per a Promoció Econòmica, una per al Centre Cultural CCX, una per a la Biblioteca Municipal, quatre per a l’Escoleta d’Estiu, una per a Turisme, tres per a Esports, una per a Joventut, tres per a Benestar Social, una per a Urbanisme i una altra pera l’Oficina Tècnica.

En l’annex de la convocatòria es poden trobar les titulacions compatibles amb aquestes beques, i que van des de graduats en ADE, Dret, Economia, Ciències Polítiques, Finances, Negocis Internacionals, Turisme, o Educació Infantil fins a Estudis Anglesos o Hispànics, Filologia Clàssica o Catalana o Psicologia, passant per Periodisme, Publicitat, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Història o Història de l’Art entre d’altres.

Els beneficiaris d’aquestes beques seran els estudiants majors de 18 anys que es troben cursant algun dels estudis oficials remesos i que tinguen el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València abans de la data de publicació de les bases. A més a més, no hauran d’estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa finalitat, ni desenvolupar una activitat laboral durant l’exercici de gaudi de la beca.

Font: Ajuntament de Xàtiva

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.