Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Ajuntament de Canals Anuncia la Licitació per a la Gestió d’una Barra de Bar en la Fira de Setembre 2024

L’Ajuntament de Canals ha anunciat la informació pública de l’estudi de viabilitat econòmic-financer per a la licitació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i explotació d’una barra de bar durant la Fira de Setembre de 2024.

Mitjançant una Provisió de l’Alcaldia-Presidència datada el 4 d’abril de 2024, s’ha ordenat l’inici de l’expedient de contractació, la formulació del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com l’emissió dels informes necessaris per a la licitació del servei. L’Enginyer Tècnic Industrial Municipal va elaborar, el 19 d’abril de 2024, l’estudi de viabilitat econòmic-financera per a la gestió i explotació d’una barra de bar en el recinte firal Quatre Camins durant la «Fira de Setembre 2024».

Segons l’article 247.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest estudi de viabilitat queda sotmés a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis municipal. Durant aquest període, els interessats podran presentar les al·legacions que consideren oportunes.

L’alcalde president, Ignacio Mira Soriano, anima a tots els interessats a participar en aquest procés per tal de garantir la transparència i la viabilitat del projecte de gestió de la barra de bar per a la pròxima fira de setembre.

Contacte i Informació Addicional

Per a més informació, els interessats poden consultar la documentació completa en el Tauler d’anuncis municipal o contactar directament amb l’Ajuntament de Canals.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.