Ampliació titulacions «La Dipu Et Beca» a Xàtiva

El termini de presentació és fins hui 26 de juny, únicament de manera telemàtica a través de Tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament

Xàtiva, 26 de juny de 2019.- L’Ajuntament de Xàtiva amplia el termini per poder cobrir places de «La Dipu Et Beca» ampliant les titulacions adscrites a les mateixes.

Les places es podran cobrir amb persones que estiguen estudiant les següents titulacions:

-T. Atenció a Persones en Situació de Dependència

-T. Cures Auxiliars d’Infermeria

-T.S. Integració Social

-T.S. Animació d’Activitats Físiques i Esportives

-T.S. Animació Sociocultural i Turística

-Qualsevol FP o Grau i que es tinga el títol de socorrista.

-G. De Mestre/a en Educació Infantil

-G. Mestre/a Educació Especial

Les bases estaran disponibles a la pàgina web municipal www.xativa.es i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva http://xativa.sedelectronica.es La inscripció podrà fer-se únicament de manera telemàtica i la documentació a aportar s’haurà d’adjuntar a través de la seu electrònica: fotocòpia del DNI, còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits, i declaracions responsables. També s’haurà d’aportar en alguns dels casos la fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’exercici 2017 i el certificat de discapacitat, si pertoca.

D’altra banda, els sol·licitants hauran de realitzar una autobaremació dels mèrits, que posteriorment comprovarà el tribunal. Les puntuacions seran de 2 punts per als empadronats a Xàtiva, fins a 1,5 punts per l’expedient acadèmic, fins a 1 punt pels coneixements del valencià, fins a 0,5 punts per formació complementària, fins a 3 punts per la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, 1,5 punts per no haver sigut abans destinatari en el mateix programa de beques i fins a 0,5% per altres mèrits. En cas d’empat, es valorarà preferentment els casos en que el sol·licitant acredite la seua situació de discapacitat i no haver gaudit prèviament d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA CONVOCATÒRIA «LA DIPU ET BECA»:

https://xativa.sedelectronica.es/?x=mPo0XklGNfLSrnV73gdvwdp*cpP-OVQh1oJwxrc31gUFFZ8YsnNwJIV*H06vPV7Y*yuCsHhCbiP9*0piDKLduXskHt5cUvXVVgYBN7iMD9HJPDkSZ6ovi9Rt5iBK5QqqlTlH3owZy7xxwbPAGao4OC0kzJBlZyUajllxJvjebqbDl0hTrSXZEErMTRt8cJTqRsEUMkH793MyZTUey2CRLQ

Font: Ajuntament de Xàtiva

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.