Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Ban – Bando

BAN

EN RICARDO CARDONA MOLLÁ Alcalde – President de L'llm. Ajuntament de Canals

Amb data 31 de març de 2015 s'ha publicat en el B.O.E, el Reial Decret 233/2015 de 30 de març, i en el D.O.G.V. el Decret 4/2015 de 30 de marçper el que es convoquen eleccions locals i autonómiques respectivament, a celebrar el proper dia 24 de maig de 2015, i en compliment amb alió dispost per la Llei Orgánica 5/85 del Régim Electoral General de 19 de Juny de 1985, al seu article 39.2, modificada per la Llei Orgánica 1/2003, de 10 de març.

FA SABER

Que el Cens Electoral referit a 1 de Gener de 2015, es trobará exposat al public des del dia 6 al 13 d'abril de 2015 ambdos inclosos, als efectes de comprovar si es troba al mateix per poder exercir el seu dret al vot, i en el cas de no figurar poder presentar la reclamació corresponent.

Les reclamacions que es presenten deuran anar acompanyades de fotocopia del Document Nacional d'ldentitat, o en el seu defecte fotocopia del passaport o permís de conduir, formulant-se en el Negociat d'Estadística d'aquest Ajuntament, en horari de 9 a 18 hores ininterrompudament.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.