Pulsa «Intro» para saltar al contenido

BASES DELS PREMIS LITERARIS FRANCESC BRU DE NARRATIVA I POESIA DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2010.

Premis Francesc BruEls PREMIS “FRANCESC BRU” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació neta serà de 400 € cadascun. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

Els PREMIS “FRANCESC BRU” DE NARRATIVA es concedirà a la millor obra de narrativa en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 15 fulls, format DIN A4, a doble espai i màxima de 25 fulls. La seua dotació neta serà de 400 € cadascun. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

S’estableix un accèssit dotat amb 200 € nets a la millor obra poètica d’autor local en valencià i un accèssit dotat amb 200 € nets a la millor narració d’autor local en valencià. En cap cas els accèssits s’acumularan als premis anteriors.

Els originals duran escrit, en la primera fulla, un lema i un títol. Hauran de ser presentats per triplicat i sense signar, dins d’un sobre davant del qual només hi haurà escrit el lema corresponent. S’adjuntarà un altre sobre que contindrà una fitxa amb la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, una fotocòpia del DNI o passaport i, de nou, el lema i títol del treball.

Les obres aspirants es presentaran, personalment o per correu, fins el 16 d’octubre de 2009 en:

CASA DE CULTURA DE CANALS – “XVIII Premis Literaris Francesc Bru”
C/. Beat Factor, 17 – 46650 CANALS
tel. 96 224 02 14  –  e-mail: canalscultura@gva.es

El jurat el composarà un grup de professors d’Educació Secundària. Serà presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Canals i farà de secretari el Coordinador de la Casa de Cultura.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable, acceptant expressament els concursants, pel sol fet de participar, la seua autoritat, tant per resoldre sobre el premi com per solucionar qualsevol incidència no prevista en les presents bases.

Qualsevol d’aquestos premis podrà ser declarat desert pel Jurat, si aquest considera que no hi ha cap obra amb la suficient qualitat per a meréixer-lo.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canals podrà publicar les obres guanyadores, sense que això implique privació de drets a l’autor per a la seua publicació posterior.

El lliurament dels Premis s’efectuarà el dia i hora que siga triat pel Regidor de Cultura prèvia consulta amb la Comissió Informativa de Cultura i Educació i a poder ser dins de l’àmbit temporal del període de Festes Patronals de Canals de l’any 2010.

No es tornaran els originals ni les còpies dels treballs presentats.

La participació en el certamen suposa l’acceptació de les bases.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

BASES DELS PREMIS LITERARIS FRANCESC BRU DE NARRATIVA I POESIA DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2010.

Els PREMIS “FRANCESC BRU” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació neta serà de 400 € cadascun. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.