Icono del sitio

Canals demanarà que les galeries subterranees trobades es declaren bé de rellevància local

Al passat mes de febrer i causa d’unes obres que estaven fent-se al carrer Sant Cristòfol es va trobar un accés a les antigues galeries subterrànies de Canals. En una série de reconeixements fets es va poder fer una primera estimació de l’envergadura de la xarxa de galeries com es pot apreciar a les imatges. Són galeries excavades a terra a una cota d’entre 5 i 6 metres per baix del nivell dels carrers, són estretes amb una amplada de 55 cm i la seua alçada varia entre 1,2 i 1,8 metres.

La Delegació del Cicle Integral de l’Aigua està treballant per a poder documentar correctament les galeries, tant en el seu traçat com en la seua descripció. Segons el regidor, Enric Juan, i a falta d’estudis més profunds, no pareix que aquesta xarxa siga la d’abastiment d’aigua potable a les cases, més bé pareix un sistema de subministrar aigua a les nombroses terrisseries que existien a Canals. L’aigua que devia circular per aquestes galeries vindria de la séquia d’Orts, del seu braç de la séquia de la Serp i del braçal que, segons la documentació que disposem, corria al llarg del carrer Baix. D’aquesta primera utilització es passaria a que en determinades cases particulars es feren pous i aljubs que s’omplirien de la mateixa séquia.
Està clar que una vegada fet un primer reconeixement s’hauran de fer altres treballs encaminats a poder declarar aquesta xarxa com a Bé de Rellevància Local o inclús Bé d’Interés Cultural. És el millor homenatge que puguen fer a les persones que van realitzar tota aquesta feina per a fer arribar l’aigua als distints punts de Canals.
Salir de la versión móvil