Canals reprendrà l’Agrupació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil

Canals reprendrà l’Agrupació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil

L’Ajuntament de Canals té la intenció de reprendre l’Agrupació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil. L’objectiu d’aquest grup serà el de col·laborar amb la Policia Local durant la celebració de certs esdeveniments que puguen implicar risc per a la població o per als participants com pot ser la celebració de proves esportives, fires o altres activitats.

La vinculació dels i les voluntàries amb l’Ajuntament no tindrà caràcter de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària per a la prestació de serveis de manera gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social.

A l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil podran incorporar-se, com a col·laboradors en missions d’orientació, assessorament i assistència tècnica, els veïns i veïnes majors de 18 anys amb formació i experiència suficient en l’exercici professional o vocació relacionada amb alguna de les entitats d’aquest servei públic. A aquests voluntaris se’ls impartirà la formació necessària.

Tots els que desitgen involucrar-se podran passar per l’Ajuntament i recollir la fitxa d’inscripció, amb la qual entraran a formar part del procés de selecció. El termini de presentació d’instàncies serà del 15 de juliol al 15 d’agost.

 

Foto arxiu gener 2011