Canals convoca els premis literaris amb motiu de les festes patronals Sant Antoni Abat 2020.

La regidoria de cultura de l’Ajuntament de Canals com cada any convoca els premis literaris Arcadio Ferrer per a obres en castellà i Francesc Brú per a obres en valencià.

Així, el premi “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en castellà. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 100 versos. La seva dotació serà de 400 € bruts. Podrà participar qualsevol persona que ho desitgi, amb un màxim de dues obres.

Mentre, el premi, “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE NARRATIVA es concedirà a la millor obra de narrativa en castellà. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 15 folis, format DIN A4, a doble espai i màxima de 25 folis. La seva dotació serà de 400 € bruts. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dues obres.

S’estableix un accèssit dotat amb 200 € bruts a la millor obra poètica d’autor local en castellà i un altre accèssit de 200 € bruts a la millor obra narrativa d’autor local en castellà. En cap cas els accèssits s’acumulen als premis anteriors. Les obres dels autors locals han de consignar en la pàgina del títol de l’obra i en el sobre de la plica la llegenda “Autor local” per a participar en aquesta categoria.

Els originals portaran escrit, en la primera fulla, un lema i un títol. Hauran de presentar-se per triplicat i sense signar, dins d’un sobre en l’exterior del qual només apareixerà escrit el lema corresponent. S’adjuntarà un altre sobre que contindrà una fitxa amb la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, una fotocòpia del DNI o passaport i, de nou, el lema i títol del treball.

Les obres aspirants es presentaran, personalment o per correu fins al 27 de setembre de 2019 en:
CASA DE CULTURA DE CANALS– “XII Premi Literari Arcadio Ferrer”
C/ Diputació – 46650 Canals. mail: cultura@canals.es

El Lliurament dels Premis s’efectuarà durant la presentació del Llibre de Festes Patronals de Canals de l’any 2020.

 

Per altra banda, els PREMIS “FRANCESC BRU” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació serà de 600 € bruts. Podrà participar-hi qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

 

 A més, els PREMIS “FRANCESC BRU” DE NARRATIVA es concedirà a la millor obra de narrativa en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 15 fulls, format DIN A4, a doble espai i màxima de 25 fulls. La seua dotació serà de 600 € bruts. Podrà participar-hi qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

 

S’estableix un accèssit dotat amb 300 € bruts a la millor obra poètica d’autor local en valencià i un accèssit dotat amb 300 € bruts a la millor narració d’autor local en valencià. En cap cas els accèssits s’acumularan als premis anteriors. Les obres dels autors locals hauran de consignar en la pàgina del títol de l’obra i al sobre de la plica la llegenda “Autor local” per a participar en aquesta categoria.

 

Els originals duran escrit, en la primera fulla, un lema i un títol. Hauran de ser presentats per triplicat i sense signar, dins d’un sobre davant del qual només hi haurà escrit el lema corresponent. S’adjuntarà un altre sobre que contindrà una fitxa amb la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, una fotocòpia del DNI o passaport i, de nou, el lema i títol del treball

 

 Les obres aspirants es presentaran, personalment o per correu, fins el 27 de setembre        de 2019 en:

CASA DE CULTURA DE CANALS – “XXVIII Premis Literaris Francesc Bru”

C/ Diputació – 46650 CANALS mail: cultura@canals.es

 

El lliurament dels Premis s’efectuarà durant la presentació del Llibre de Festes Patronals de Canals de l’any 2020.

 

Comentaris Facebook

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.