Vallada

Vallada ha solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal que cierre perimetralmente el municipio.

Vallada ha solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal que cierre perimetralmente el municipio. El Ayuntamiento de Vallada ha solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal que cierre perimetralmente el municipio, después de sumar una incidencia acumulada (IA) “muy elevada” de coronavirus. El consistorio ha advertido este viernes de la “preocupante situación” en la que […]

Informació Concessió Demanial Obrador municipal

Des de l’Ajuntament de Vallada s’informa que el passat 19 d’octubre de 2020 es va realitzar la  publicació de la informació pública referent a la concessió demanial que es vol realitzar des d’aquest Ajuntament de l’obrador Municipal. Aquesta informació pública es realitzarà simultàniament amb la presentació d’ofertes, d’acord amb allò que estableix el Plec de […]

Vallada: Ajudes dirigides a persones treballadores autònomes o assimilats i xicotetes empreses

Edicte de Vallada sobre extracte de la resolució d’Alcaldia, de data 8 de juliol de 2020, per la qual es convoquen les ajudes dirigides a persones treballadores autònomes o assimilats i xicotetetes empreses de fins a 10 treballadors, que exercisquen la seua activitat econòmica en el municipi Anunci BOP 17/07/2020 Bases Model Declaració Responsable Genèrica […]

Vallada rebrà 16 habitatges dels 218 que ha adquirit La Generalitat, els quals es destinaran a habitatge social

La Conselleria d’Habitatge compra 218 habitatges del banc Sabadell, dels quals 16 es troben al municipi de Vallada, amb la finalitat de posar-los a la disposició dels ajuntaments per a facilitar l’habitatge social. Així li ho han transmés a l’alcaldessa María José Tortosa, en l’acte celebrat ahir al Palau de Pineda, València. “En breu ens […]

Vallada suspen les Festes Patronals de 2020

SUSPENSIÓ DE LES FESTES PATRONALS 2020 També és evident que les Festes Patronals no són només els actes festius, culturals, religiosos i socials que celebrem. Són el descans d’un any especialment difícil, el retrobament més esperat que mai amb familiars i amistats, els moments de recàrrega física i mental, i de connexió amb els nostres […]

PREMATRÍCULA “ESCOLETA D’ESTIU” 2020 (PRIMÀRIA) VALLADA

Donades l’evolució de les circumstàncies i la previsible millora de les condicions imposades des del Ministeri de Sanitat per tal de dur a terme les activitats d’oci infantil i juvenil, s’ha decidit ampliar el termini d’inscripcions a l’Escoleta d’Estiu per a xiquets i xiquetes nascuts entre el 2007 i el 2013. Així mateix, s’elimina la […]

Convocatòria de subvencions a associacions, entitats veïnals, de participació ciutadana sense ànim de lucre i entitats esportives 2020

Edicte de l’Ajuntament de Vallada sobre extracte de la Resolució d’Alcaldia de 24 d’abril de 2020, pel qual es convoquen subvencions a associacions, entitats veïnals, de participació ciutadana sense ànim de lucre i entitats esportives per al desenvolupament de programes i activitats d’interés general durant l’exercici 2020 Font: Ajuntament de Vallada

En circumstàncies com les que estem vivint és quan un poble demostra el seu valor i els vallains i vallaines heu demostrat ser un poble exemplar, Gràcies!

En circumstàncies com les que estem vivint és quan un poble demostra el seu valor i els vallains i vallaines heu demostrat ser un poble exemplar, per això volem reconéixer la vostra solidaritat i compromís.     Gràcies a la farmàcia i a un veí particular per la seua donació d’alcohol; a les empreses que han aportat materials com […]

Declaración del estado de alarma.

TEXTO ORIGINAL La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. […]

Programació a Vallada durant el mes de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Durant el mes de març i amb motiu del 8M es realitzaran diferents activitats organitzades per l’Ajuntament de Vallada, l’associació d’Ames de casa, l’I.E.S Vallada i la Mancomunitat Costera – Canal. Entre les activitats programades per l’Ajuntament es troben la xarrada sobre la situació actual de la dona al Marroc i el taller de tatuatges de ghena que es […]

Edicte de l’Ajuntament de Vallada sobre aprovació provisional del pressupost general per a l’exercici 2020

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de gener de 2020 va aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020. De conformitat amb allò establert a l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic […]

Acta de la sessió del tribunal per a la qualificació de la primera prova del procediment per a la constitució d’una bossa T.A.G

Vallada Acta de la sessió del tribunal per a la qualificació de la primera prova del procediment per a la constitució d’una bossa d’ocupació temporal per a futura provisió mitjançant la figura del funcionari/a inerí/ina, de llocs de Tècnics/ques d’Administració general (TAG). Escala d’administració general Grup A, subgrup A2. Descarregar Acta

I Jornades de Memòria Històrica

El passat cap de setmana vam celebrar les I Jornades de Memòria Històrica a Vallada amb una gran participació i gràcies al patrocini de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica. “Si oblidem la història estem condemnats a repetir-la” ens advertia l’alcaldessa María José Tortosa en el seu discurs d’obertura el divendres 6 de desembre. […]

La Mancomunitat entrega Menció Especial a l’ajuntament de Vallada per l’elaboració del Pla d’Igualtat

El divendres passat 22 de novembre es va celebrar la tercera edició dels Premis 25 de Novembre als municipis de la Mancomunitat La Costera – Canal. Va ser un acte de reconeixement a empreses, entitats o persones físiques que donen suport a les iniciatives de recerca, conscienciació i rebuig ciutadà col·lectiu contra la violència masclista […]

Igualtat: Tríptic indicadors per a la detecció de violència de gènere

El Departament d’Igualtat segueix treballant per aconseguir els seus objectius i ha realitzat un tríptic molt complet d’indicadors per a la detecció de violència de gènere. El Departament d’Igualtat de la Mancomunitat La Costera – Canal ha elaborat, amb motiu del 25 de novembre, un tríptic informatiu per poder detectar possibles situacions de Violència de Gènere dins […]

L’Ajuntament de Vallada inicia la creació d’un Registre Municipal d’Associacions

L’Ajuntament de Vallada,  d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d’associacions de la Comunitat Valenciana, pretén crear un Registre Municipal  d’Associacions.    Es tracta d’una eina  fonamental per a fomentar i millorar la Participació Ciutadana des de l’administració […]

RENFE recuperá el servicio de cercanías entre las estaciones de l’Alcúdia de Crespins y Moixent a partir del próximo 15 de mayo.

RENFE recupera el servicio de cercanías entre las estaciones de l’Alcúdia de Crespins y Moixent a partir del próximo 15 de mayo, nueve años después de su suspensión. Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha finalizado las obras y recibido la necesaria autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para poner en servicio el […]

PRESENTACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE VALLADA “Vallada per la Igualtat”

Què és un Pla d’Igualtat? Un PLA D’IGUALTAT és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Les àrees que s’han de treballar en l’empresa […]

Ábalos anuncia la reposición del servicio de Cercanías entre L’Alcudia de Crespins y Moixent para finales de abril

Este tramo ferroviario volverá a dar servicio a los valencianos después de 9 años interrumpido. El proyecto se enmarca dentro de las obras del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. El ministro de Fomento ha mencionado las principales actuaciones que se están llevando a cabo en el marco del Plan de Cercanías de […]

Regresa el programa de rutas senderistas impulsado por la Mancomunidad

Este programa, que ocupará el primer semestre del año, contempla cinco itinerarios en L’Alcúdia de Crespins, Moixent, Barxeta, Montesa y Vallada. La finalidad de estas rutas senderistas es promocionar los atractivos de los municipios a la vez que se fomentan los hábitos saludables. Por tercer año consecutivo y fruto del éxito de las ediciones anteriores, […]