INFORMACIÓ FAMÍLIES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES CURS 2015/2016

El programa “Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana” té com a finalitat dotar als centres escolars d’un banc de llibres. A este efecte, l’alumnat acollit es compromet a entregar els llibres de text a la fi del curs 15/16 perquè puguen ser utilitzats per un/a altre/a alumne/a en cursos successius.
Documentació a presentar:

1. Model de sol•licitud per alumne/a. Aquesta sol•licitud podrà emplenar-se mitjançant el formulari electrònic disponible en: xarxallibres.edu.gva.es o si no es disposa d’accés al formulari electrònic, el Centre Educatiu facilitarà la sol•licitud.
La sol•licitud reflectirà diferents dades importants:
– El NIA de l’alumne/a (que proporcionarà el centre).
– El codi de centre de l’alumne/a (que proporcionarà el centre).
– Les dades del compte bancari (IBAN).
2. Fotocòpia del D.N.I del sol•licitant, pare, mare o tutor que signa.
3. Factures originals de la compra dels llibres.
Termini i lloc de presentació:
El termini general de presentació de sol•licituds serà del 2 al 18 de desembre de 2015. Aquestes es presentaran en el centre educatiu on l’alumne/a estiga matriculat/da, de 8:30 h a 12:30 h en els dies que s’estableix per a cada curs i centre.
L’alumnat empadronat a Canals que estigua escolaritzat en centres d’altres localitats i en centres d’educació especial, presentaran les sol•licituds en el Centre Cultural Ca don José, de 9:30 h a 13:30 h i de 17 h a 20 h de dilluns a divendres.
Concepte Llibres de Text: material imprés de caràcter durador, en el que s’arrepleguen els continguts corresponents al currículum vigent d’una àrea, àmbit o matèria per a un determinat curs. NO s’inclouen atles, diccionaris o semblants, ni llibres de lectura. Tampoc s’inclourà material inventariable com tabletes, ordinadors, cadires, taules, motxilles, material esportiu…

 

12341429_1086004868091025_5095302294015150584_n

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.