Ací pots consultar els horaris especials dels establiments per als dies de festa de tot l’any.

Locals públics del Grup J
Ciber-café, restaurants, café-bar i cafeteries.
5, 6, 13, 15, 16 i 17 de gener
10 de febrer
24 de març
14 de juliol
13, 14, 15, 21 i 22 de setembre
31 d’octubre
7, 8, 14, 15, 24 i 31 de desembre

Obertura a les 6:00h.
Tancament a les 2:30h.

Locals públics del Grup B
Cafés-teatre, cafés-concert, cafés-cantant, pubs, karaokes i sales d’exhibicions especials.
5, 6, 13, 15, 16 i 17 de gener
10 de febrer
24 de març
14 de juliol
13, 14, 15, 21 i 22 de setembre
31 d’octubre
7, 8, 14, 15, 24 i 31 de desembre

Obertura a les 12:00h.
Tancament a les 4:30h.