Obligatorietat ús de mascaretes Aquest dijous entra en vigor la obligatorietat d’ús de les mascaretes. Et resolem els dubtes més freqüents:

Qui haurà d’utilitzar-les?

Les mascaretes seran obligatòries per a totes les persones majors de sis anys.

On?

En espais tancats d’ús públic o oberts al públic, si no és possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

A partir de quan i per quant de temps són obligatòries?

Des d’aquest dijous 21 de maig. L’obligatorietat romandrà mentre dure l’estat d’alarma i està subjecta a l’evolució de la pandèmia.

Hi haurà excepcions?

No serà obligatòria per a qui tinga algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per la mascareta, en els casos de persones que tinguen contraindicat portar-les per motius de salut degudament identificats i els individus que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

No serà exigible en el desenvolupament d’activitats que, per la seua pròpia natura, resulten incompatibles com ara la ingesta d’aliments.

Tampoc és obligatòria quan existisca una causa de força major o una situació de necessitat.

Els i les esportistes no estan obligats si compleixen la distància de dos metres al realitzar les activitats físiques.

Quines són obligatòries?

És suficient amb mascaretes quirúrgiques o sanitàries.

Substitueix la mascareta a altres mesures de seguretat?

No. En això sí hi ha consens absolut entre la comunitat científica: per damunt de qualsevol tipus de mascareta, la millor mesura de prevenció és la higiene de mans, guardar la distància física de seguretat interpersonal, i evitar torcar-se la cara ja que el coronavirus entra en l’organisme a través de la boca, el nas i els ulls.

Comentaris Facebook

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.