Pulsa «Intro» para saltar al contenido

«Curset Estrellita 2009/10»

  Aquest any, a l’escola de música, ens agradaria que coneguessin els cursos "ESTRELLITA" de la casa YAMAHA, la qual ha considerat fer a la nostra escola, autoritzada amb exclusivitat a la zona, per impartir aquests cursos d’educació musical per a xiquets de 4 a 6 anys.

 Dissenyat especificamente com un curs de 2 anys per a xiquets, proporciona elements bàsics de la música en els primers anys del nen, amb la capacitat d’assimilar les coses de manera natural (educació oportuna). Els nens poden ampliar i enriquir la seva relació amb la música en compañia de professors i amics. Sentir és la base de tots els elements, i a través de les classes d’Estrellita, l’oïda dels xiquets es desenvolupa per respondre a qualsevol tipus de so.

A més, escoltar al professor i als companys els ajuda a:

* Comprendre la música més profundament i desperta l’interès per aprendre encara més.
* Conrear la capacitat bàsica de reconèixer diversos estils diferents de música.
* Conrear la capacitat bàsica de sentir el ritme i expressar música responent a un ritme en directe.

  Una vegada que el nen ha memoritzat una cançó, aprèn a cantar-la.

* S’intenta que els nens cantin amb el tempo adequat, el ritme i l’afinación correcta i amb expressivitat.
* Se’ls ajuda a cantar amb notes la melodia que han escoltat i la seva corresponent harmonia.
Els nens aprenen a tocar en el teclat les cançons que van cantar anteriorment, utilitzant totes les possibilitats d’est. Això:

* Desperta l’interès pels instruments musicals en general i s’intensifica el sentit de l’harmonia i de l’acompanyament
* Ajuda als alumnes a familiaritzar-se amb el teclat i al fet que siguin capaços de tocar amb ambdues mans.
* Intensifica la seva confiança a l’hora d’interpretar les peces del repertori.
Permet adonar-se que la música més rica és creada amb ajuda d’altres companys tocant en ensemble.

El teclat s’utilitza com una eina de treball per diverses raons:

* És un instrument d’afinación perfecta: el que beneficia el desenvolupament auditiu de l’alumne.
* És un instrument polifònic: desenvolupa el sentit harmònic de l’alumne.
Té pulsació tova: el que beneficia la psicomotricitat de l’alumne a l’hora d’expressar-se en tocar una peça.
* Disposa de diferents sons: això permet que una classe formi una petita orquestra (ensemble) amb cada alumne tocant un instrument (un so diferent), a més de despertar l’interès de l’alumne per un altre tipus d’instruments.

Els alumnes adquireixen la base necessària per llegir, simplement confirmant el que han sentit, cantat i tocat.

* Ajuda a practicar l’escriptura de notes i signes musicals.
* Facilita que en uns anys, al fet que siguin capaços de cantar i tocar a través de la lectura.
Els nens intenten expressar les seves pròpies emocions provant a tocar l’acompanyament del que anteriorment han sentit, cantat i tocat, la qual cosa els ajuda a descobrir la manera de fer música per si mateixos com a significat dels seus propis sentiments.

* Els nens poden aprendre moltes coses tocant amb els amics i la família, i gradualment van sent capaces de comprendre-les de manera intel·lectual.
* A més, tocar en ensemble, que és un avantatge únic en les classes en grup, permet ampliar les seves possibilitats d’aprenentatge, i també intensificar l’esperit de sociabilitat i cooperació.
* Participació dels pares en la classe.
* Pares i fills gaudeixen junts de la música en la classe.
* Els nens poden aprendre positivament sense preocupar-se de la seva seguretat.
* La participació dels pares en classe fa que més tard els nens repassin a casa i entenguin la música com alguna cosa quotidià.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.