Es talen els arbres del carrer València, una decisió difícil i dolorosa però necessària

Aquest ajuntament és conscient de la importància del medi ambient i de la rellevància de l’arbrat urbà pel benefici que representa a la ciutadania, tant per al benestar dels ciutadans, com a millora que suposa en l’entorn immediat. En conseqüència, aquest Ajuntament també és molt responsable i conscient en la protecció de la ciutadania davant qualsevol perill que puguen implicar certs element públic, i més encara si és conscient d’algun tipus de risc imminent.

Respecte a l’arbrat urbà, i concretament quatre arbres del carrer València i un de la plaça la Pau, aquest ajuntament va sol•licitar informe al seu tècnic municipal i recomanacions d’altres assessors habituals, i fins i tot va sol•licitar informe a una empresa especialista en paisatgisme i medi ambient col•laboradora amb la Universitat Politècnica de València, els membres de la qual són professors d’aquesta universitat. Aquest informe en conclusió indica que conéixer el problema i tractar de no afrontar-ho és una actitud irresponsable.

Respecte als arbres del carrer València l’informe explicava: Tots els arbres tenen necrositats en branques i tronc, i una podridura molt important en el tronc i branques, com a conseqüència de les podes dràstiques com a simptomatologia de malalties criptogàmiques en coll i arrels. Tots els arbres d’aquestes espècies (Robinia Pseudoacacia, Acer negundo i Aliantus altissima,) amb necrositats en branques i troncs poden implicar risc de trencaments de branques i fins i tot caigudes d’arbres. Presenta necrositats i xancres molt marcats en troncs i branques, així com exsudacions en el tronc, com a conseqüència de les podes dràstiques i malalties criptogàmiques en coll i arrels. Els greus problemes fitosanitaris que han implicat necrosis i podridura de troncs i branques, comporten risc de trencaments de branques i fins i tot caigudes d’arbres. L’estat fitosanitari dels arbres, no permet que es puguen adequar amb podes la perillositat de trencaments. Cap de les espècies d’aquests arbres és autòctona, ni tenen un valor ambiental especial, sent fins i tot l’Ailant una espècie invasora, per la qual cosa no és recomanable el seu trasplantament a zones on no hi haja risc per a les persones o béns.

Pel que en conclusió es recomana la substitució d’aquest arbrat. Amb aquest i altres informes es va decidir procedir a la substitució de l’arbrat.
El dilluns dia 12 de juny va començar l’arrencada dels arbres, i es va poder verificar immediatament l’estat real en el qual es trobaven:
efectivament els informes advertien del risc que implicaven, i es va comprovar que l’Acer negundo, que era l’arbre amb el tronc més gran, no tenia pràcticament arrels, solament han aparegut un parell d’arrels necrosades, amb la resta de sistema radicular que simplement no existia. Realment era una vertadera destresa que aquest arbre es mantinguera en peus, i una sort que no haja caigut. Respecte a les branques i tronc totes han aparegut amb podridures, fins a les branques més joves presentaven problemes fitosanitàries. Si comparem percentualment el sistema radicular d’aquests arbres, no aconsegueix ni tan sols un 4% del que hauria de tenir un arbre sa de la mateixa espècie.

Respecte dels altres arbres en més o menys mesura estaven en les mateixes condicions de precarietat i gravíssim risc de caiguda. Aquest abandó de l’arbrat i la mala praxi en la seua conservació i poda han estat heretats per l’actual equip de govern, donat que ja existien informe que aconsellaven retirar aquests arbres en l’anterior legislatura, però tot i el perill que això representava, en cap moment es van portar a terme cap intervenció.

A més a més, en les darreres tronades han sigut vàries les branques que van caure a la via pública, algunes d’elles d’important grandària i que podrien haver tingut conseqüències catastròfiques d’haver coincidit amb el pas d’algun vianant.

Per la qual cosa, el perill ha sigut extingit, i l’actuació municipal ha sigut la correcta. Es poden consultar els informes tècnics en el següent enllaç: https://transparencia.canals.es/…/guest/territori/activitats

[ultimate_gallery id=”61049″]

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.