Horaris especials dels establiments per als dies de festa de tot l’any.

Ací pots consultar els horaris especials dels establiments per als dies de festa de tot l’any.

Locals públics del Grup J
Ciber-café, restaurants, café-bar i cafeteries.
5, 6, 13, 15, 16 i 17 de gener
10 de febrer
24 de març
14 de juliol
13, 14, 15, 21 i 22 de setembre
31 d’octubre
7, 8, 14, 15, 24 i 31 de desembre

Obertura a les 6:00h.
Tancament a les 2:30h.

Locals públics del Grup B
Cafés-teatre, cafés-concert, cafés-cantant, pubs, karaokes i sales d’exhibicions especials.
5, 6, 13, 15, 16 i 17 de gener
10 de febrer
24 de març
14 de juliol
13, 14, 15, 21 i 22 de setembre
31 d’octubre
7, 8, 14, 15, 24 i 31 de desembre

Obertura a les 12:00h.
Tancament a les 4:30h.