Pla de Cremes

El Pla de Cremes estableix un torn de cremes que divideix el terme de Canals en dues zones: zona A i zona B.

Zona A

Pla Nou, Pla Vell, Casa Cabiscol, Pont de Pina, Llometa de Gil, Calderons, Cinc Germans, La Redonda, Terrers, Racó d’Agustí, el Port, Casa del Racó, Casa Pareja, El Túnel i Olivera Sola. En aquesta zona es pot cremar de l’1 al 7 i del 15 al 21 de cada mes, des de l’eixida del sol fins a 13.30 hores.

Zona B

El Corcot, Estepar, Vinyals, Tira del Rei, Reg Nou, Setenes, Canyamars, Vivers, Qüernes, La Foieta, Sagres, La Canyadeta, La Serratella, Hort de Dalt, Hort de Baix, La Llosa, L’Heretat, Arcabons, Altet Blanquisars, Altet de La Torre, La Foia, La Lloma, Saurina, Fontanars. En aquesta zona es pot cremar del 8 al 14 i del 22 al 31 de cada mes, des de l’eixida del sol fins a 13.30hores.

Queda prohibit cremar en tot el terme durant el període d’entre l’1 de juliol al 30 de setembre.

Està prohibit encendre qualsevol tipus de foc durant Setmana Santa, des del dijous Sant fins al dilluns de Sant Vicent (inclosos).

Normes de les cremes

 1. No es pot cremar en dies d’alerta 3 del Previfoc.
 2. Es cremarà en llocs habilitats per a fer-ho, és a dir, en els cremadors de formigó. En cas de no tindre’n cap, s’haurà de cremar enmig del bancal.
 3. L’altura de la flama no ha de superar els 2 metres.
 4. No es pot cremar en els camins, marges, cunetes, barrancs o qualsevol formació en la qual hi haja continuïtat en la vegetació susceptible de poder-se cremar a menys de 15 metres.
 5. Abans de cremar es netejarà de brossa una franja, no inferior als 2 metres al voltant del lloc on es vol cremar.
 6. Abans de cremar es prepararan els mitjans necessaris per a apagar el foc: motxilla amb aigua (20 litres mínim), muntons de terra, etc.
 7. Els dies de ponent o si s’alça vent (velocitat major de 10 km/h) es suspendrà la crema immediatament.
 8. No es podrà abandonar el foc mentre s’està realitzant la combustió, només es podran allunyar quan s’hagen extingit totes les brases.
 9. Es controlarà el foc personalment fins que quede completament apagat. Cadascú és responsable dels danys que pogueren causar per encendre foc.
 10. Queda exclòs d’aquest pla tot el nucli urbà on està prohibit cremar cada dia de l’any.
 11. En cas de veure foc criden al telèfon 112 o 1085

Davant qualsevol dubte poden cridar als telèfons d’interés següents:

 • Ajuntament de Canals – 96 224 01 26
 • Policia Local – 96 224 44 22
 • Emergències – 112
 • Bombers – 1085
 • Guàrdia Civil – 96 224 00 56
 • Ambulatori – 96 224 95 60

NOTA INFORMATIVA:

Queden prohibides les cremes agrícoles entre l’1 de juny i el 16 d’octubre llevat que el pla local ho permeta expressament.

Podeu consultar esta informació a l’enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

 

El període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els que hi confronten o els que estiguen més prop de 500 metres d’aquests, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, s’amplia des de l’1 fins al 30 de juny, els dos inclosos, i des de l’1 fins al 16 d’octubre, els dos inclosos, fins a una resolució nova que dispose un altre període diferent.

 

Solament es podran realitzar cremes a més de 500 metres fins a les 13:30 hores durant el període comprés entre l’1 de juny i el 30 de juny i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, quedant totalment prohibit el període de l’1 de juliol al 30 de setembre, tots dos inclusivament.

I en tot cas, les cremes només es podran dur a terme quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga 1 (alerta 1). Per a rebre la informació directa i actualitzada, els usuaris poden instal·lar-se al seu dispositiu Android l’app “Preemergencia IF Comunitat Valenciana“.