S’actualisa el Bando de l’Ajuntament de Canals respecte de la crisi sanitària actual per la COVID-19 de data 9 de novembre de 2020

S’actualisa el Bando de l’Ajuntament de Canals respecte de la crisi sanitària actual per la COVID-19 de data 9 de novembre de 2020.

La passada setmana, Salut Pública ens informava que al nostre municipi s’hi havia produït un increment en els contagis per COVID-19, fet que ens situava en un nivell d’alerta molt alt. Actualment, la incidència de contagis és menor; no obstant això, i amb la intenció de seguir disminuït el nombre de casos positius, l’Ajuntament de Canals FA SABER que, durant un termini de 7 dies:

PRIMER. L’atenció a la Casa de la Vila serà amb cita prèvia.
SEGON. Els parcs infantils, els jardins i les zones d’oci estaran tancades fins a nou avís.
TERCER. Les instal·lacions esportives estaran tancades, exceptuant per a les competicions federades, que seran a porta tancada, i per a la pràctica d’esport individual o en parella a l’aire lliure. A més, els vestuaris d’aquestes instal·lacions, de manera provisional, també quedaran inhabilitats.
QUART. Se suspenen totes les activitats culturals i d’altra índole organitzades per l’Ajuntament.
CINQUÉ. Reducció de l’aforament del mercat municipal al 50%.
SISÉ. Reducció de l’aforament del mercat no sedentari al 50%.

Nota aclaridora: Aquest BAN entra hui en vigor, i estarà vigent fins al dia 16 de novembre. Passats aquests 7 dies, la situació se sotmetrà a avaluació per tal d’actualitzar aquestes mesures.

BAN Ajuntament de Canals respecte de la situació sanitària actual per COVID-19 a data 9 de novembre de 2020