La Junta de Govern aprova l’estudi de viabilitat per a la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

L’edifici es troba tancat des de juny de 2018, i el següent pas és el tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes Xàtiva, 2...