La Junta de Govern aprova l’estudi de viabilitat per a la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

La Junta de Govern aprova l’estudi de viabilitat per a la concessió de la gestió de l’hotel i el restaurant Murta

L’edifici es troba tancat des de juny de 2018, i el següent pas és el tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes Xàtiva, 2 de març 2020.- La Junta de Govern Local de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns l’estudi de viabilitat econòmic-financer, així com el plec de prescripcions tècniques, que justifica i defineix les […]